Основни упражнения

Клек
Набиране
Изтласкване

Кросфит е система за трениране, която предизвиква не само тялото, но и духа, развивайки основните физически качества: сила, издръжливост, мобилност, бързина, баланс, експлозивност. CrossFit е за хора, които търсят динамика и разнообразие, а не разполагат с много време в забързаното си ежедневие. Натоварването е кратко, но интензивно – загрявката, тренировката и разпускането продължават общо не повече от час, което прави нашия спорт много търсен от хората със забързано ежедневие. Целта винаги е упражненията да се изпълнят за максимално кратко време, а тренировката протича под формата на състезание с останалите в групата. При CrossFit се тренира комплексно цялото тяло, без да се изолират различните мускулни групи. Освен, че стават по-силни, издръжливи и атлетични, кросфитърите се променят чисто визуално – намалението на подкожните мазнини и увеличеното активно тегло са лесно постижими с методиката на crossfit. Всички се чувстват съпричастни към една обща идея и всички изпитват тръпката от предизвикателството, което им дава този спорт. Всички се подкрепят взаимно, тренирайки заедно в добра конкуренция.

Мъртва тяга, набиране и тръстър
Съставен е от три упражнения – мъртва тяга, набиране и тръстър. Протоколът на комплекса: 10-9-8-6-5-4-3-2-1 повторения за време от следните упражнения: Мъртва тяга с тегло на щангата, равно на 40% от максималната тежест за 1 повторение; Набиране; Тръстър с тегло на щангата, равно на 40% от максималната тежест за 1 повторение. Започвате с 10 повторения мъртва тяга, след това 10 набирания и 10 тръстъра. Продължавате с по 9 повторения от трите упражнениея, после по 8... 7... 6 и т.н. до достиг Тръстър (комбо от преден клек и пуш преса): Пълен клек под паралела в долно положение; Ръцете напълно изпънати и заключени в горно положение .
Скок на кутия, щангистко обръщане от вис с подклек и тръстър
Съставен е от три упражнения - скок на кутия, щангистко обръщане от вис с подклек (Hang Power Clean) и тръстър. Един рунд представлява следното: 3 повторения скок на кутия; 3 повторения обръщане от вис с подклек; 3 тръстъра. Тегло на щангата е равно на 50% от максималната тежест за едно повторение за тръстър. Височина на кутията за скок – 60 см за мъже / 50 см за жени. Отново се допускат вариации в зависимост от нивото и техниката на скок. Щангистко обръщане от вис (hang) с подклек (power): Начална позиция: тялото е напълно изправено, щангата в изпънати ръце лежи върху бедрата Крайна позиция: тялото напълно изправено, щангата е в позиция за преден клек.
Заден клек, обръщане от вис с клек, набиране и скокове на въже
Съставен е от четири упражнения - заден клек и щангистко обръщане от вис с клек (Hang Squat Clean), набиране на лост и скокове на въже. Комплексът представлява следното: 1 повторение заден клек; 1 повторение щангистко обръщане от вис с клек; 5 набирания; 50 скока на въже. Тегло на щангите: Заден клек - 75% от максималната тежест за едно повторение; Обръщане – 70% от максималната тежест за едно повторение. Целта е да направите максимален брой рундове за време 12 минути. Щангистко обръщане от вис с клек (Hang Squat Clean): Начална позиция: щангата се държи в ръцете, тялото е изправено; При самото обръщане се пропада в пълен клек (под паралела); Крайна позиция: тялото - напълно изправено, щангата е в позиция за преден клек.

Видеа